Idrettsskolen er et tilbud til alle barn som er glad i å være i aktivitet og som har lyst til å prøve ulike aktiviteter. Tilbudet er i utgangspunktet beregnet for barn i siste året i barnehagen, 1. klasse og 2. klasse, men har eldre barn lyst til å være med er det bare å bli med! Blir det mange fra 3.klasse og oppover, vil vi etterhvert starte eget parti for dem. 


Barna vil få prøve mange forskjellige idretter, men det vil også være mye tid til lek og moro. Det vil være eksterne instruktører som har selve aktivitetene utover høsten, samtidig som det vil være kjente voksne til stede. 
Idrettskolen er et lavterskeltilbud og er derfor gratis dersom barnet har medlemskap i Brevik idrettslag.