TURNGRUPPAGrunnlaget legges i gym og turn!

God motorikk, balanse, spenst og smidighet kommer godt med i alle idretter.