Svømmegruppa har på grunn av stengingen av svømmebassenget gått i dvale.  Men den er foreløpig ikke nedlagt.