Hvis det er noe du vil informere oss om gjør du det her!

Fyll ut og send inn skjemaet til venstre for å bli medlem.

Her kan du melde deg inn i en av våre aktive grupper, eller som støttemedlem. Deltar du på trimaktiviteten "Sterk Moro" velger du denne.

Skjemaet kan også brukes for å bekrefte/endre medlemskapsopplysninger for eksisterende medlemmer og ved innmelding i nye grupper.

Vil du være støttemedlem velger du støttemedlem som gruppe:Medlemskontingenten (vedtatt på årsmøtet 2017) er kr. 150,- uansett alder og om du er aktiv eller ikke. For aktive fastsettes eventuelle treningsavgifter av de enkelte grupper.