Kontingenter til hovedlaget

 Alle medlemmer I Brevik Idrettslag skal betale kontingent til hovedlaget.  Kontingenten fastsettes på hovedlagets årsmøte og er for 2021


  • Kr. 300 for alle aktive uansett alder
  • Kr. 200 for støtttemedlemmer

I tillegg vil aktivetet i de enkelte grupper normalt medføre krav om treningsavgift.  Idrettsskolen har ikke treningsavgift og her kan du delta så fremt du har betalt medlemskontingenten til hovedlaget.