Innebandygruppen 2019

Leder 

Jan Pettersen 

Roens Jorde 31, Brevik 

41265219 

janpetters@gmail.com 

Kasserer 

Lars Håkon Skui 

Bjørkåsstigen 6,Brevik 

93002593 

lhs@amesto.no 

Styremedlem 

John Olav Aspaas 

Esmarksgate 24, Brevik 

40609840 

post@aspaasror.no 

Styremedlem 

Kjersti Sofie Midtbø 

Roens Jorde 33, Brevik 

98410273 

ksmidtbo@gmail.com 


Levert av IdrettenOnline