Om Min idrett

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.Se video Min idrett generelt

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag. 

I Min idrett kan du: 

  1. Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter, e-post osv.)
  2. Se hvilke medlemskap, verv og kompetanse som er registrert på deg
  3. Betale krav fra din klubb (medlemskontingent, treningsavgift osv.)Se veiledning Betaling av klubbavgift
  4. Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien samlet.Se veiledning Legg til familie