Friidrett styret 2019

Leder

Christer Rønnes Brun

Prestealleen 83, 3944 P

90188822

brunchrister@gmail.com

Kasserer

Peer Olav Moen

Skifervn.44,3931 Pors

99307476

peerolav@gmail.com

Styremedlem

Anja L.M. Moen

Skifervn.44,3931 P

99307476

anja.peerolav@gmail.com

Styremedlemt

Brita Cecilie Mustad

Bratten terr 40,3970 L

98692755

bcmustad@gmail.com

Styremedlem

Kirsti Mattson Paulsen

Einervegen 4 a,3929 Po

93497236

kgm_32@hotmail.com

Trenere

Hovedtrener

Peer Olav Moen

Skifervn.49,3931 Porsg

99307976

peerolav@gmail.com

Hovedtrener

Anja L.M. Moen

Skifervn.44,3931 P

99307476

anja.peerolav@gmail.com

Trener

Sander Mikkelsen

Skifervn. 44, 3931 Porsg

Hjelpetrener

Christer Rønnes Brun

Prestealleen 83, 3944 P

90188822

brunchrister@gmail.com

Hjelpetrener

Sarah Mikkelsen

Skifervn.44, 3931 Pors

Hjelpetrener

Mia Ribe Brun

Prestealleen 83,3944 PLevert av IdrettenOnline