Årsmøte Brevik Idrettslag torsdag 19. mars kl. 19.00 i klubbhuset på Furulund

Postet av Brevik Idrettslag den 9. Mar 2015

Årsmøtedokumenter legges ut som lenker nedenfor etter hvert som de er klare.:

Saksliste

Saksliste og årsrapport (foreløpig, rapport fra Barneidrett, Turn og Svømming mangler)

Valg, valgkomiteens innstilling

Organisasjonsplan

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent for mer enn 1 år.
Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet og det er svært ønsket at dere deltar.
Husk at det kun er personlig oppmøte som er godtatt når det skal stemmes.
Fullmakter eller stemme på vegne av andre går ikke.på årsmøter.