Innkalling til årsmøte 2021 i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 15. Mar 2021

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Brevik Idrettslag

Årsmøtet avholdes 15.04.2021. fra kl. 19.00 til 21.00 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 08.04.21 ved å sende en e-post med navn, e-post adresse, og telefonnummer til  morten.andresen@live.com . Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Har du ikke anledning til å delta digitalt vil vi ha et begrenset antall fysiske plasser tilgjengelig, angi i så fall at du ønsker å møte fysisk ved påmelding.

 

Alle som er påmeldt får tilsendt en lenke til årsmøtet som benyttes for å få tilgang. Det vil også følge med en veiledning. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.04.21 til e-post: post@brevikil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brevik Idrettslags hjemmeside (dvs. her)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stig Kolbjørnsen kontaktes på tel: 915 17 544 eller som e-post til stig@skconsulting.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.