Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag mandag 8. juni 19-22

Postet av Brevik Idrettslag den 27. Feb 2020

Til medlemmene i Brevik Idrettslag

Ordinært årsmøte var planlagt 30,mars 2020 som ble utsatt grunnet Korona-situasjonen.

Nå er pandemien mer under kontroll og det er åpnet for større organiserte samlinger, så lenge man holder seg til smittevernsreglene.

På bakgrunn av det ønsker styret å avholde ordinært årsmøte mandag den 8.juni kl. 1900 på Brevik Idrettslags klubbhus.

Etter første innkalling var det ikke kommet saker som medlemmer ønsket å behandle på årsmøtet., men det gis adgang til å sende inn eventuelle nye saker til nytt oppsatt årsmøte.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 22.mai 2020 til post@brevikil.no eller Brevik Idrettslag, Postboks 6, 3991 BREVIK.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmeside (www.brevikil.no). (dvs. her)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.