Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 20. Feb 2019

Til medlemmene i Brevik Idrettslag

Brevik 20.2. 2019

Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Idrettslag.


Årsmøtet avholdes den 25.3 kl. 1900 på Brevik Idrettslags klubbhus.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.3 2019 til post@brevikil.no eller Brevik Idrettslag, Postboks 6, 3991 BREVIK.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside (www.brevikil.no). 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen


styret 


Saksdokumenter (saksliste/organisasjonsplan ++) legger vi ut på vår hjemmeside senest 1 uke før møtet. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.