Sakspapirer til årsmøtet 15. april 2021

Postet av Brevik Idrettslag den 8. Apr 2021

Her har du sakspapirene til Brevik Idrettslags årsmøte som avholdes digitalt på Teams Torsdag 15. april kl. 19. 

Alle påmeldte vil få tilsendt link til møtet på e-post.

Dokumentene vil bli vist på skjermen av møteleder på årsmøtet, men alle dokumenter foreligger i PDF format som du selv kan skrive ut på forhånd hvis du ønsker det.


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 2021 i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 15. Mar 2021

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Brevik Idrettslag

Årsmøtet avholdes 15.04.2021. fra kl. 19.00 til 21.00 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 08.04.21 ved å sende en e-post med navn, e-post adresse, og telefonnummer til  morten.andresen@live.com . Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Har du ikke anledning til å delta digitalt vil vi ha et begrenset antall fysiske plasser tilgjengelig, angi i så fall at du ønsker å møte fysisk ved påmelding.

 

Alle som er påmeldt får tilsendt en lenke til årsmøtet som benyttes for å få tilgang. Det vil også følge med en veiledning. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.04.21 til e-post: post@brevikil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brevik Idrettslags hjemmeside (dvs. her)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stig Kolbjørnsen kontaktes på tel: 915 17 544 eller som e-post til stig@skconsulting.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 0 Kommentar

Sakspapirer til årsmøtet 8. juni 2020

Postet av Brevik Idrettslag den 2. Jun 2020

Her har du sakspapirene til Brevik Idrettslags årsmøte på Furulund 8. juni kl. 19.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli utlevert kopier av disse på årsmøtet, men alle dokumenter foreligger i PDF format som du kan skrive ut selv.

Saksliste (endret 5.6 17:00)

Forretningsorden

Hovedlagets årsmelding

Gruppenes årsrapporter

Innkomne forslag (10.1 Videreutvikling av ny tomt idrettslaget (gamle barnehagetomt.) 10.2 Innkjøp ny traktor til parkstyret)

11.1 og 11.2 Medlemskontingent og treningsavgifter

Organisasjonsplan NB! Ny versjon oppdatert med informasjon om kontrollutvalg 3.6 kl. 22:22


Til din informasjon vil vi også informere om at Brevik Idrettslags lov ble revidert og vedtatt av styret 27.1 2020

Den vesentligste endringen er at valg av 2 revisorer er erstattet med valg av kontrollutvalg. Du finner mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver i loven og vår organisasjonsplan.

Loven er ellers ikke endret i forhold til NIF's lovnorm og behøver derfor ikke opp som egen sak på årsmøtet.

Den nye loven finner du her. 


0 Kommentar

UTSATT ÅRSMØTE

Postet av Brevik Idrettslag den 17. Mar 2020

UTSATT ÅRSMØTE
Grunnet Koronavirus - situasjonen, og de retningslinjer kommet fra nasjonale og lokale myndigheter må vi utsette årsmøtet på ubestemt tid.

NIF har utsatt sin frist for gjennomførelse for idrettslagene.

Vi kaller inn til nytt årsmøte når situasjonen og nasjonale retningslinjer endrer seg og tillater møter igjen.

Idrettslaget og alle medlemmer er endel av den nasjonale dugnaden det vil si å hindre Koranavirus smitte og ber selvsagt alle følge de råd som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Som dere allerede vet er også idrettsanlegget både inne og ute stengt for all aktivitet på ubestemt tid.

Med godt ønske om god helse for alle!


0 Kommentar

All aktivitet i Brevik Idrettslag er avlyst inntil videre pga. Koronaviruset

Postet av Brevik Idrettslag den 12. Mar 2020

Brevik idrettslag følger den nye utviklingen i rådene til kommunen hvor barn og ungdom bes være hjemme fra barnehager og skoler.

Vi avlyser derfor alle aktiviteter i regi av idrettslaget inntil videre for å støtte opp om den felles dugnad det er å hindre spredning av Koronaviruset. 

Vi vil komme tilbake når situasjonen og rådene endrer seg.

https://www.pd.no/koronaviruset-hold-barna-hjemme-fra-skole-og-barnehage/s/5-40-420885  

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/ber-folk-holde-barn-hjemme-fra-skole-og-barnehage/


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline