Innkalling til årsmøte 2023 i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 27. Feb 2023

Årsmøtet avholdes mandag 27.03.2022. kl. 19.00 i klubbhuset på Furulund

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 13.3 2023, mal for forslag finner du her.

For mer info se innkalling sendt alle registrerte medlemmer over 15 år.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brevik Idrettslags hjemmeside (dvs. her)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stig Kolbjørnsen kontaktes på tel: 915 17 544 eller som e-post til post@brevikil.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretÅrlig møte fotballgruppa 13.2

Postet av Brevik Idrettslag den 8. Feb 2023

Årlig møte Brevik Fotballgruppe  

13.2.2023, kl 19.00

på Brevik Idrettslags Klubbhus

Agenda

 • 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 • 2. Godkjenning av saksliste

  • 1. Valg av møteleder, referent og 2 desisorer

  • 2. Gruppens årsberetning

  • 3. Regnskap 2022

  • 4. Budsjett 2023

  • 5. Fastsetting av treningsavgifter

  • 6. Innkomne forslag

  • 7. Valg