Idrettsmerkeprøver

Postet av Brevik Idrettslag den 15. Sep 2021

Det blir anledning til å ta prøvene til idrettsmerket på Furulund tirsdag 21.9 og torsdag 23.9, begge dager fra kl. 17.30


Informasjon om idrettsmerket finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsmerket/


Ansvarlig for merketaking: Morten Andresen tlf 99162080 e-post morten.andresen@live.com 
Alle smittevernregler følges,


Ingen aktivitet i Brevik svømmegruppe

Postet av Brevik Idrettslag den 20. Aug 2021

Svømmehallen i Brevik er stengt og vedtatt revet.  Brevik Svømmegruppe har derfor pr. dags dato ingen tilbud om svømmeundervisning.Turn starter opp i uke 34 for alle partier.

Postet av Brevik Idrettslag den 20. Aug 2021

Velkommen til ny turn sesong!
Vi starter opp i uke 34 for alle partier.
Alle turnere står fortsatt på det turnparti de var medlem av tidligere eller har blitt flyttet over til ny aldersgruppe.  Vi setter stor pris på om dere gir oss beskjed om det er noen som skal slutte slik at vi har oppdaterte medlemslister. 
Treninger vil bli lagt ut i Spond hvor det som tidligere er viktig at dere melder fra om dere kommer eller ikke.
Treningstider høst 2021:
- Foreldre og barn (2-4år) torsdager kl. 17.00-17.30
- Gymlek 4-5 år torsdager kl. 17.45-18.15
- 1-3 kl (6-8år) torsdager kl. 18.15-19.15
- 4-7kl (9-12år) tirsdager kl. 19.00-20.00
- 8.kl-18år (13-18 år) torsdager kl. 20.15-21.30
- Tropp aspiranter onsdager kl. 18.00 – 19.30 (OBS, med forbehold om en liten tidsendring på dette partiet- vi kommer med beskjed så snart dette er avklart) 
-Tropp mandager kl.19.00-21.15 og onsdager kl.19.30-21.30
Kjenner du noen som vil starte hos oss? - send en melding til styret via Spond eller PM på Facebook. 
Velkommen!
Sportslig hilsen Brevik Turn


Ny og enklere innmeldingsløsning

Postet av Brevik Idrettslag den 6. Mai 2021

Ny og enklere innmeldingsløsning i Brevik Idrettslag for deg og/eller dine barn, hvor du samtidig betaler for medlemskapet med VIPPs eller kort er nå tilgjengelig. Min Idrett kan fremdeles brukes, men denne er enklere.

Har du, som ønsker å melde deg eller dine barn som medlemmer i Brevik Idrettslag ikke bruker i "Min Idrett" fra før oppretter du først en bruker her før du melder deg eller dine barn inn. 

Du kan velge innmelding som støttemedlem (kr. 200) eller aktiv (kr. 300)

Meld deg inn ved å trykke på denne linken.

Velg «ny bruker» hvis du ikke har brukt min idrett tidligere eller «logg inn» hvis du allerede har bruker. 

Følg så anvisningene du får.

Her er litt mer info:

Ved oppretting av ny bruker eller innmelding av barn som ikke er registrert i idrettslaget tidligere må fødselsnummer oppgis for verifisering av opplysninger.

Skal du melde inn deg som støttemedlem velger du:

 Medlemskap for deg som vil være medlem uten å drive aktivitet. (200,00)

Skal du melde deg selv eller barn inn som aktiv velger du:

Medlemskap for deg som skal drive aktivitet (300,00)

Velg så hvilken gruppe/aktivitet som det skal meldes inn i,  ALLIDRETT er det samme som idrettsskolen. Eventuelle treningsavgifter fra grupper du registrerer deg i blir sendt senere.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at du, for å melde inn dine barn som medlemmer ikke MÅ registrere deg selv som støttemedlem, men setter stor pris på om du gjør det.Bli Støttemedlem i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 22. Apr 2021

Du melder deg inn som støttemedlem ved å trykke på denne linken: Ja, jeg melder meg inn 

Litt mer info om innmeldings-systemet finner du her.

Hvorfor bli støttemedlem?

Hvorfor bli støttemedlem?

Idrettslaget er ingen kommersiell aktør som for eksempel et treningsstudio hvor man kjøper en tjeneste. Idrettslaget drives av lokalmiljøet som selv bestemmer nivået og tilbudet på idrettslagets aktiviteter. Dette gjennom medlemskap, treningsavgifter og utførelse av frivillig dugnadsarbeid. Alle ressurser og overskudd brukes til nærmiljøets beste, til å skape aktivitet og viktige sosiale møteplasser.

Å være støttemedlem er den enkleste, og en av de viktigste dugnadsinnsatsene du kan gjøre for å skape gode møteplasser i ditt lokalmiljø. Om du er forelder eller familie til noen som driver aktivt i klubben, gjør annen dugnadsarbeide for idrettslaget, eller bare bor i Brevik/ Omegn og ønsker å støtte arbeide med å skape sunde, gode og sosiale møteplasser, så er et ekstra støttemedlemskap uansett veldig viktig for arbeidet som gjøres.  

Det handler ikke om de 200 kronene et støttemedlemskap koster. De utgjør kun 7-8% av de totale inntektene idrettslaget trenger til å opprettholde drift alene. Det handler om alle de dører som åpnes med høyere medlemsantall. Medlemstallet er inngangsbilletten bla til å søke støtte fra stat, fylke og kommune, fond og samarbeidspartnere. Jo flere medlemmer vi er, jo mer aktivitet vi produserer, jo mer vi viser oss frem, desto mer støtte får vi. Noe som gir direkte innvirkning på hvor stort og bredt aktivitetstilbud idrettslaget kan tilby.  

Medlemsantallet er en viktig faktor for vedlikehold og utvikling av anlegg, samt bredden og kvaliteten på våre aktiviteter. Bla gjennom søknader til drift idrettsanlegg, drift private anlegg og aktivitetsmidler. Alle baserer seg på medlemstall. Et høyt medlemstall betyr også at vi enda bedre har sikret våre barn og ungdom gjennom et idrettslig lovverk skreddersydd nettopp for det.

Brevik idrettslag investerer i dag stort i sitt nærmiljø med å skape sunde sosiale møteplasser. Vi drifter en klubb med 700 medlemmer, med målsetting om 300 til, og trenger dit bidrag. Vi har aktiviteter som fotball, friidrett, turn, svømming og innebandy. Vi har også lavterskeltilbud for små barn, og ungdom, voksne og eldre. I tillegg til folkelige aktiviteter som turbingo, akebakker og skiløyper.

Vi har akkurat totalrenovert ny kunstgressbane, og skal nå til å bygge nye møteplasser med nytt tilbygg garderober, et nærmiljøanlegg. samt ny treningspark og friidrettsanlegg (se nærmere beskrivelse under). Dette er en totalinvestering på nærmere 20 millioner kr over 3 år. Det investeres også mye i nytt treningsutstyr, samt brukes store ressurser for å holde utsatte barn og ungdommer i aktivitet, uavhengig av økonomi og nære relasjoner.

Alt dette vil du bidra til å realisere ved å være støttemedlem.  Å ha deg som støttemedlem vil være til stor hjelp med å realisere våre planer om å være den største og beste samlingsplassen for sund fritid i Brevik og Omegn.

Info nærmiljøpark: 

Planlegges bygges 2021 ved lille gressbanen. Det blir ny multipark med ballspill sommer og islegging for skøyting vinter. Det blir padelbane, sandvolleyball, utendørs treningsstudio og basketbane. Alt til allment bruk. Området skal også brukes til grilling og sosiale sammenkomster.

 Info hovedbanen:

Planlegges bygges 2022 ved store gressbane. Det blir nye løpebaner i tartandekke rundt bane. 3 løpebaner rundt, og 4 sprintbaner på langsiden.  Det blir lysanlegg så anlegget kan brukes også kveldstid. Det blir friidrettsaktiviteter som kastesenter for kule, diskos, slegge og spyd, samt lengde og høydesenter med sandgrop, stille hopp, høyde mm.
Sakspapirer til årsmøtet 15. april 2021

Postet av Brevik Idrettslag den 8. Apr 2021

Her har du sakspapirene til Brevik Idrettslags årsmøte som avholdes digitalt på Teams Torsdag 15. april kl. 19. 

Alle påmeldte vil få tilsendt link til møtet på e-post.

Dokumentene vil bli vist på skjermen av møteleder på årsmøtet, men alle dokumenter foreligger i PDF format som du selv kan skrive ut på forhånd hvis du ønsker det.Innkalling til årsmøte 2021 i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 15. Mar 2021

Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Brevik Idrettslag

Årsmøtet avholdes 15.04.2021. fra kl. 19.00 til 21.00 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 08.04.21 ved å sende en e-post med navn, e-post adresse, og telefonnummer til  morten.andresen@live.com . Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Har du ikke anledning til å delta digitalt vil vi ha et begrenset antall fysiske plasser tilgjengelig, angi i så fall at du ønsker å møte fysisk ved påmelding.

 

Alle som er påmeldt får tilsendt en lenke til årsmøtet som benyttes for å få tilgang. Det vil også følge med en veiledning. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 06.04.21 til e-post: post@brevikil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brevik Idrettslags hjemmeside (dvs. her)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stig Kolbjørnsen kontaktes på tel: 915 17 544 eller som e-post til stig@skconsulting.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret