Sakspapirer til årsmøtet 8. juni 2020

Postet av Brevik Idrettslag den 2. Jun 2020

Her har du sakspapirene til Brevik Idrettslags årsmøte på Furulund 8. juni kl. 19.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli utlevert kopier av disse på årsmøtet, men alle dokumenter foreligger i PDF format som du kan skrive ut selv.

Saksliste (endret 5.6 17:00)

Forretningsorden

Hovedlagets årsmelding

Gruppenes årsrapporter

Innkomne forslag (10.1 Videreutvikling av ny tomt idrettslaget (gamle barnehagetomt.) 10.2 Innkjøp ny traktor til parkstyret)

11.1 og 11.2 Medlemskontingent og treningsavgifter

Organisasjonsplan NB! Ny versjon oppdatert med informasjon om kontrollutvalg 3.6 kl. 22:22


Til din informasjon vil vi også informere om at Brevik Idrettslags lov ble revidert og vedtatt av styret 27.1 2020

Den vesentligste endringen er at valg av 2 revisorer er erstattet med valg av kontrollutvalg. Du finner mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver i loven og vår organisasjonsplan.

Loven er ellers ikke endret i forhold til NIF's lovnorm og behøver derfor ikke opp som egen sak på årsmøtet.

Den nye loven finner du her. UTSATT ÅRSMØTE

Postet av Brevik Idrettslag den 17. Mar 2020

UTSATT ÅRSMØTE
Grunnet Koronavirus - situasjonen, og de retningslinjer kommet fra nasjonale og lokale myndigheter må vi utsette årsmøtet på ubestemt tid.

NIF har utsatt sin frist for gjennomførelse for idrettslagene.

Vi kaller inn til nytt årsmøte når situasjonen og nasjonale retningslinjer endrer seg og tillater møter igjen.

Idrettslaget og alle medlemmer er endel av den nasjonale dugnaden det vil si å hindre Koranavirus smitte og ber selvsagt alle følge de råd som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Som dere allerede vet er også idrettsanlegget både inne og ute stengt for all aktivitet på ubestemt tid.

Med godt ønske om god helse for alle!All aktivitet i Brevik Idrettslag er avlyst inntil videre pga. Koronaviruset

Postet av Brevik Idrettslag den 12. Mar 2020

Brevik idrettslag følger den nye utviklingen i rådene til kommunen hvor barn og ungdom bes være hjemme fra barnehager og skoler.

Vi avlyser derfor alle aktiviteter i regi av idrettslaget inntil videre for å støtte opp om den felles dugnad det er å hindre spredning av Koronaviruset. 

Vi vil komme tilbake når situasjonen og rådene endrer seg.

https://www.pd.no/koronaviruset-hold-barna-hjemme-fra-skole-og-barnehage/s/5-40-420885  

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/ber-folk-holde-barn-hjemme-fra-skole-og-barnehage/Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag mandag 8. juni 19-22

Postet av Brevik Idrettslag den 27. Feb 2020

Til medlemmene i Brevik Idrettslag

Ordinært årsmøte var planlagt 30,mars 2020 som ble utsatt grunnet Korona-situasjonen.

Nå er pandemien mer under kontroll og det er åpnet for større organiserte samlinger, så lenge man holder seg til smittevernsreglene.

På bakgrunn av det ønsker styret å avholde ordinært årsmøte mandag den 8.juni kl. 1900 på Brevik Idrettslags klubbhus.

Etter første innkalling var det ikke kommet saker som medlemmer ønsket å behandle på årsmøtet., men det gis adgang til å sende inn eventuelle nye saker til nytt oppsatt årsmøte.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 22.mai 2020 til post@brevikil.no eller Brevik Idrettslag, Postboks 6, 3991 BREVIK.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmeside (www.brevikil.no). (dvs. her)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret
Barneidrettsskolen har startet opp igjen

Postet av Brevik Idrettslag den 30. Jan 2020Brevik Idrettslags lov er endret.

Postet av Brevik Idrettslag den 28. Jan 2020

Alle idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund er pålagt å ha en lov basert på Norges Idrettsforbunds lovnorm. 

Basert på endringene i lovnormen for idrettslag vedtatt på Idrettstinget mai 2019 med virkning fra 01.01.2020 har hovedstyret endret Brevik Idrettslags lov med virkning fra 1.1 2020.

Den nye loven finner du her: Brevik Idrettslags lov revidert med virkning fra 1.1 2020