Idrettsmerkeprøver.på Furulund torsdag 5.9 og onsdag 11.9

Postet av Brevik Idrettslag den 2. Sep 2019

Idrettsmerkeprøver.

 Det blir anledning til å ta prøvene til idrettsmerket på Furulund torsdag 5.9 og onsdag11.9,

 begge dager fra kl. 1800.  

Informasjon om idrettsmerket finner du her

...

Ansvarlig for merketaking: Morten Andresen tlf 99162080 e-post morten.andresen@live.comKontingent sendt ut til alle registrerte medlemmer

Postet av Brevik Idrettslag den 9. Mai 2019

Vi har nå sendt ut betalingskrav for kontingenten til hovedlaget til alle registrerte medlemmer i Brevik Idrettslag.  For medlemmer med registrert e-post adresse har vi sendt ut kravet som e-post. For medlemmer uten registrert e-post adresse har vi sendt papirkopi.

Har du fått papirfaktura skyldes dette at vi ikke har din e-post adresse, hvis mulig vil vi svært gjerne ha denne for fremtidig utsendelse av betalingskrav.

Har du ikke fått innbetalingskrav fra oss kan dette skyldes at:

  • Vi har registrert feil e-post adresse eller postadresse på deg eller dine barn.

  • At kravet har havnet i din mappe for søppelpost.

Har du ikke fått  noe krav vil vi gjerne at du sender en beskjed om dette til:

  • morten.andresen@live.com  eller som SMS til 99162080

Dersom du har fått feil beløp på faktura (skal være 200 kroner for støttemedlemmer og 300 kroner for aktive) kan korrekt beløp betales med bruk av kidnr på tilsendt faktura.

Ønsker du å registrere deg som støttemedlem (koster kun 200 pr. år), kan dette gjøres fra Min idrett, en trinn for trinn veiledningfor hvordan du oppretter bruker og søker medlemskap finner du på våre hjemmesider Brukerveiledning i min idrett  (på brevikil.no) Evt. kan du du sende en e-post til  morten.andresen@live.com med navn, fødselsdato og e-post adressen så fikser vi det.

Har du ikke allerede opprettet en bruker i Min idrett vil vi anbefale foresatte med barn som er tilsluttet et idrettslag om å gjøre dette. Her vil du da enkelt kunne vedlikeholde personlige opplysninger, betale alle krav samlet (kontingenter og treningsavgifter) for deg og dine barn. Gjelder desverre ikke for turn pr. dags dato, men dette vil endres fra høsten 2019.Saksdokumenter til årsmøtet 25. mars 2019

Postet av Brevik Idrettslag den 17. Mar 2019

Under denne linken finner du Brevik Idrettslags årsrapport for 2018.

Sakslisten for årsmøtet finner du på side 2 i PDF filen.

Helt til slutt finner du sak 6 forslag til nedleggelse av sovende grupper (ski og håndball)

Forslag til bestemmelser om bruk av logo/profilering som skal inn i organisasjonsplanen

Styrets forslag til kontingenter 2019 (uforandret fra 2018)


Organisasjonsplan med endringer vil legges inn her så snart den er klar.Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 20. Feb 2019

Til medlemmene i Brevik Idrettslag

Brevik 20.2. 2019

Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Idrettslag.


Årsmøtet avholdes den 25.3 kl. 1900 på Brevik Idrettslags klubbhus.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.3 2019 til post@brevikil.no eller Brevik Idrettslag, Postboks 6, 3991 BREVIK.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside (www.brevikil.no). 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen


styret 


Saksdokumenter (saksliste/organisasjonsplan ++) legger vi ut på vår hjemmeside senest 1 uke før møtet. 
Gruppenes årlige møter

Postet av Brevik Idrettslag den 3. Feb 2019

Her er vil vi, så snart datoene er klare legge ut informasjon om gruppenes årlige møter (tidligere kalt årsmøte). 

Friidrettsgruppa avholder sitt årlige møte torsdag 28. februar kl. 19 på klubbhuset.

Fotballgruppa avholdt  sitt årlige møte torsdag 14. februar kl. 19 på klubbhuset.


Brevik Idrettslag vil ha sitt årsmøte mandag 25.mars kl 19.00 i klubbhuset. Offisiell Innkalling vil komme siste halvdel februar (ca 1.mnd før dato)