Dugnad på Furulund 26/4 kl. 17.00

Postet av Brevik Idrettslag den 18. Apr 2023

Se vedlagte PDF fil for mer info


Dugnad Furulund 2023.pdfEn takk til Stig!

Postet av Brevik Idrettslag den 28. Mar 2023

Stig Kolbjørnsen takket av som leder i Brevik idrettslag på årsmøte mandag. Gjennom fem år har Stig styrt idrettslaget med stø hånd, stor iver og enormt engasjement. På få år har antallet medlemmer i idrettslaget blitt nær doblet, vi har fått en sportspark til glede for alle som bor i og besøker Brevik, og vi har også fått en stor ny sportsstue i tilknytning til garderobebygget. 

Her er det mange som skal takkes for heroisk innsats, men årene med Stig ved roret vil for alltid bli husket som år hvor det skjedde og ble realisert mye.

Nye og gamle styremedlemmer takker Stig for innsatsen!  Påminnelse årsmøte 2023 Brevik idrettslag (med årsmøtepapirer)

Postet av Brevik Idrettslag den 24. Mar 2023

Årsmøte Brevik idrettslag

Mandag 27.mars kl 19.00, klubbhuset 

 

Årsmøtepapirene nederst bes leses gjennom før møtet.

 

Vi ses! 

Årsmøtepapirer (saksliste, årsrapport hovedlag, innkomne forslag, gruppenes årsberetninger)

OrganisasjonsplanInnkalling til årsmøte 2023 i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 27. Feb 2023

Årsmøtet avholdes mandag 27.03.2022. kl. 19.00 i klubbhuset på Furulund

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 13.3 2023, mal for forslag finner du her.

For mer info se innkalling sendt alle registrerte medlemmer over 15 år.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brevik Idrettslags hjemmeside (dvs. her)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stig Kolbjørnsen kontaktes på tel: 915 17 544 eller som e-post til post@brevikil.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretÅrlig møte fotballgruppa 13.2

Postet av Brevik Idrettslag den 8. Feb 2023

Årlig møte Brevik Fotballgruppe  

13.2.2023, kl 19.00

på Brevik Idrettslags Klubbhus

Agenda

 • 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 • 2. Godkjenning av saksliste

  • 1. Valg av møteleder, referent og 2 desisorer

  • 2. Gruppens årsberetning

  • 3. Regnskap 2022

  • 4. Budsjett 2023

  • 5. Fastsetting av treningsavgifter

  • 6. Innkomne forslag

  • 7. Valg