Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag

Postet av Brevik Idrettslag den 20. Feb 2019

Til medlemmene i Brevik Idrettslag

Brevik 20.2. 2019

Innkalling til årsmøte i Brevik Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Idrettslag.


Årsmøtet avholdes den 25.3 kl. 1900 på Brevik Idrettslags klubbhus.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.3 2019 til post@brevikil.no eller Brevik Idrettslag, Postboks 6, 3991 BREVIK.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside (www.brevikil.no). 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen


styret 


Saksdokumenter (saksliste/organisasjonsplan ++) legger vi ut på vår hjemmeside senest 1 uke før møtet. 0 Kommentar

Gruppenes årlige møter

Postet av Brevik Idrettslag den 3. Feb 2019

Her er vil vi, så snart datoene er klare legge ut informasjon om gruppenes årlige møter (tidligere kalt årsmøte). 

Friidrettsgruppa avholder sitt årlige møte torsdag 28. februar kl. 19 på klubbhuset.

Fotballgruppa avholdt  sitt årlige møte torsdag 14. februar kl. 19 på klubbhuset.


Brevik Idrettslag vil ha sitt årsmøte mandag 25.mars kl 19.00 i klubbhuset. Offisiell Innkalling vil komme siste halvdel februar (ca 1.mnd før dato)


 
 

 0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline